Huyện Mộc Châu

8 Tháng Mười Một, 2017 btv.sonla24h 0

Dân số và diện tích Theo thống kê năm 2009, toàn huyện có dân số 152.172 người, với diện tích 2025,1 km2, mật độ 69 người/km2. Đến năm 2013, sau khi tách một phần diện tích và dân số để